Pre hráčov

obr: Pre hráčov

1. Dochádzka

Pravidelná dochádzka na tréningy dáva predpoklad dlhodobého systematického zlepšovania sa, návyk organizmu na záťaž, vytváranie si priateľstiev a vzťahov v kolektíve.

Na tréning však nestačí len prísť. Využite čas na svoje zlepšovanie sa!

 

2. Disciplína

Keď na tréning prídem, využijem čas naplno! Pokiaľ nedokážem plniť pokyny trénera a budem sa na tréningu zabávať a rozptylovať seba a ostatných, čas som nevyužil a DOCHÁDZKA je zbytočná!

 

3. Zodpovednosť

Učiť sa zodpovednosti dáva základ pre ďalší spoločný a individuálny rast. Byť zodpovedný za svoje veci, pomôcky, za svoje povinnosti, ... Dať vedieť, že sa mi na tréning nedá prísť je tiež zodpovedné, pretože sa spoluhráči a tréneri na teba spoliehajú.

Ale aj naučiť sa byť zodpovedný za seba a svoje konanie, bez výhovoriek a hádzania viny na druhých. Výhovorky nás vzdaľujú od cieľa a zakrývajú skutočné príčiny neúspechu. Každá maličkosť má vplyv na výkon individuálny aj kolektívny. Buďme za seba zodpovední!

Každý je pre tím dôležitý!

 

4. Kolektív

Ak dokážem splniť prvé tri úrovne pyramídy je veľký predpoklad, že vytvoríme spoločne silný kolektív, ktorý dokáže spolu nielen vyhrávať, ale hlavne zvládať ťažké situácie, či neúspech. Práve tam sa prejavuje skutočná sila kolektívu, podpora spoluhráčov, trénerov a rodičov. Vo chvľach neúspechu sa ukazuje sila kolektívu!

Silný kolektív môže prekonať aj kvalitnejšieho súpera!

 

5. Zábava

Keď chodím na tréningy a zápasy, koncentrujem sa na úlohy sa veľa naučím, som zodpovedný vo všetkých povinnostiach a pri tom som súčasťou skvelej partie určite sa pri tom aj poriadne zabavíme.

To je cieľ baviť sa tým, čo robíme, s ľuďmi, s ktorými nám je dobre. Nakoniec nám zostanú len zážitky, ktoré nám nikto nezoberie.

Zábava však bez predchádzajúcich pravidiel môže veľa pokaziť.

Futbal je hra, ktorá nás baví!

 

Ak budeme všetko robiť so 100%-nou koncentráciou, úspech sa nevyhnutne dostaví.