Vedenie klubu

obr: Vedenie klubu

 

prezident klubu: Kristian Hirka kikohirka@gmail.com 0907 074 799
viceprezident klubu: Ing. Jaroslav Izák jaroslav.izak39@gmail.com  
sekretár: Ing. Igor Belák igor.belak@mail.t-com 0907 097 091
člen výboru: Miroslav Bilčík    
člen výboru: Ivan Černák ivocernak@gmail.com 0908 554 135
člen výboru: Ing. Igor Belák igor.belak@mail.t-com 0907 097 091
člen výboru: Jozef Strelka    
člen výboru
Branislav Kaniansky    
ISSF manažér
Jaroslav Izák jaroslav.izak39@gmail.com  
hospodár: Róbert Turančík